Політика конфіденційності

Основні положення

 • Дана Політика конфіденційності була розроблена ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» (ідентифікаційний код 4089370, адреса: Україна, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд.8) згідно з українським законодавством. Її положення встановлюють умови отримання компанією персональної інформації про Користувачів, її систематизації, опрацювання, подальшого використання та зберігання, а також надання гарантії щодо її недоторканості в подальшому.
 • Дані – це будь-який вид інформації, яка стосується Користувача. До них відносяться: ПІБ, e-mail-адреса, номер домашнього та мобільного телефону, домашня адреса, інформація про пристрої, які використовуються Користувачем, інформація з листування як між Користувачами, так і з Адміністрацією, будь-яка інформація, необхідна для уможливлення взаємодії з Користувачем – вона надається виключно за його власним бажанням в процесі заповнення спеціальної онлайн-форми або в усній формі.
 • Опрацювання Даних передбачає виконання з ними будь-якого виду дій, зазначених вище.
 • Правом на подальше використання та розпорядження ними володіє ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА».
 • Надаючи свої Дані, Користувач погоджується з вищеописаними умовами та надає ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА», а також іншим особам, які співпрацюють з ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА», офіційний особистий дозвіл на їх використання.
 • Користувачі можуть надавати Дані про себе ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» за допомогою пошти, електронної пошти, телефону або заповнення онлайн-форми.
 • У випадку не погодження з вищевказаними умовами, використання Сайту Користувачами забороняється.
 • Користувач повинен усвідомлювати той факт, що за умови не забезпечення ним достатнього захисту своїх даних у процесі авторизації на Сайті, доступ до його особистої інформації може бути отриманий сторонніми особами. ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Користувачеві у такій ситуації.

Правила і умови збору та систематизації Даних

 • ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» займається збором таких Даних, як:

- особиста інформація про Користувача;

- інформація про акаунт Користувача – номер його телефону та адреса електронної пошти, нік та пароль для входу;

- інформація, надана Користувачами ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» за умови прийняття умов публічного договору, ознайомитися з яким можна на Сайті, або узгодження домовленості про отримання додаткових видів послуг;

- дані про стаціонарні та мобільні пристрої Користувача, на яких використовуються мобільні додатки, такі як: IP-адреса; точний час відвідування Сайту, інформація про тип браузера, ОС та програмного забезпечення;

- дані, отримані в результаті проведення опитування, спрямованого на покращення умов сервісу ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» для Користувачів;

- інформація, розміщена безпосередньо Користувачем у вигляді претензій, відгуків, скарг, коментарів та інших типів звернень.

 • ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» також володіє правом збирати необхідні Дані за допомогою:

- Пікселів – цифрових зображень, необхідних для відслідковування регулярності використання Користувачем Сайту. Їх використання дозволяє покращити роботу Сайту, усунути баги в його роботі. Блок Даних Користувача, отриманий таким чином, автоматично опрацьовується системою без внесення змін до нього в процесі роботи з Даними.

- Кукі-файлів – це міні-блок даних, які відправляються автоматично при переході на Сайт на мобільний пристрій чи ПК Користувача, і зберігаються на них.

При переході на сторінку Сайту одразу відправляються на ПК чи смартфон Користувача і

Цілі опрацювання Даних і їх використання

 • ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» потребує опрацювання Даних для:

- безпосереднього виконання покладених на неї обов’язків, здійснення своїх функцій, та забезпечення прав Користувачів згідно з чинним українським законодавством, а також для реалізації цивільно-правових, податкових та господарських відносин;

- ідентифікації покупця як Користувача;

- подальшого підтримання зв’язку з ним.

 • ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» не займається опрацюванням Даних, які можуть стосуватися приналежності Користувачів до певної релігії, раси, національності, певних політичних поглядів чи які стосуються їх роботи в громадських організаціях. Також не опрацьовується інформація, яка містить Дані про фізіологічні особливості Користувачів, за допомогою яких зловмисники можуть ідентифікувати їх особистість.
 • Терміни опрацювання та подальшого зберігання Даних визначаються, виходячи з мети здійснення подібної обробки цієї інформації, а також згідно з умовами, вказаними в угодах, попередньо укладених з Користувачами.

Умови надання доступу до Даних стороннім особам

 • Розкриття та передача Даних Користувача відбувається лише в тому об’ємі, який є обов’язковим для ідентифікації Користувача та успішного виконання його замовлення.
 • В окремих випадках ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» має право наочно демонструвати та використовувати статистичні дані про роботу сайту, які містять Дані Користувачів. Однак при цьому ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» зобов’язується дотримуватися комерційної таємниці та не демонструвати особисті Дані Користувачів.
 • Сайт також надає можливість використовувати АРІ послуги онлайн-сервісу Ютуб. При цьому персональні дані Користувачів опрацьовуються та зберігаються згідно з Умовами користування АРІ послуг сервісу, а також з Основними положеннями конфіденційності Google.
 • Дія даної Політики не розповсюджується на посилання, за допомогою яких можна перейти на сторонні електронні ресурси.
 • Опрацювання Даних Користувачів ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» не передбачає їх поширення без їхньої згоди, а також отримання прямого доступу до них третіх осіб за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» здійснює обробку Даних офіційно. Інформація про Користувачів не передається третім особам для подальшого її використання і не розповсюджуються без попереднього отримання згоди безпосередньо від Користувача. Виключення складають окремі випадки, такі як:

- надання від представників державних органів офіційних запитів – саме вони мають право вимагати Дані та отримувати їх в потрібному обсязі;

- якщо на думку ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА», Користувач порушує основні умови Політики чи інших угод.

 • ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» залишає за собою право обмінюватися інформацією щодо Користувачів з представниками правоохоронних органів з метою: перешкоджання віртуальному шахрайству; вирішення конфліктних ситуацій, виявлення обставин, які могли стати чи стали причиною для вчинення правопорушення.

Умови видалення інформації про Користувачів та внесення змін до неї

 • Користувачі мають право повністю видалити або ввести зміни до особистої інформації за своїм бажанням, а також відмовитися від регулярного отримання рекламних пропозицій, або відмінити свою згоду на опрацювання персональних Даних. Для цього Користувач повинен відправити лист на електронну адресу: sales@megachem.com.ua або на адресу ТОВ: Україна, м. Київ, 04119 вул. Сім'ї Хохлових, буд.8.
 • Після отримання такого виду повідомленням від Користувача опрацювання його Даних припиняється і вони видаляються, за виключенням випадків, якщо їх опрацювання необхідним згідно до основ чинного українського законодавства.
 • Реалізація окремих функцій sales@megachem.com.ua, для яких доступ до даних Користувача є необхідним, припиняється з моменту їх видалення.
 • ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» обробляє та зберігає Дані, протягом не більше п’яти років з моменту відстеження останньої взаємодії Користувача з Сайтом.

Принципи захисту конфіденційності Даних Користувачів

 • ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» в процесі опрацювання таких Даних використовує всі види заходів щодо забезпечення їх захисту від незаконного отримання доступу до них сторонніх осіб. В тому числі, від внесення до них будь-яких змін, попередньо не узгоджених з Користувачем, а також їх розповсюдження, несанкціонованого видалення й інших видів протизаконних дій.
 • ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» на постійній основі контролює дотримання всіх вищевказаних заходів.

Додаткові умови

 • У ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» є право в односторонньому порядку змінити умови виконання даної Політики. В такому випадку, оновлений варіант положень Політики буде опубліковано на Сайті.
 • ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» не несе відповідальність за будь-які збитки, яких було завдано Користувачеві в результаті помилкового трактування умов договору.
 • Якщо окремі положення Політики частково чи повністю стануть недійсними або будуть суперечити законам України, ці обставини ніяк не впливають на законність та правочинність інших положень Політики.

Терміни, використані в процесі підготовки тексту Політики, мають аналогічне значення, як і умови Угоди Користувача, якщо в тексті останньої не зазначено протилежного.